Drumming workshop

אבשלום אליצור
רביעי 1 למאי | דקת קריאה


תגובות:


עוד דפים של אבשלום אליצור:

ועוד כותבים:

פרוצה לרוחות, יפית 26 לאוקטובר דקת קריאה
שתוקהולם, ICייסי 28 לאוקטובר דקת קריאה
כל הזכויות מורשות Copyleft 2019
הַדַּף - מדורת שבט לכתיבה יוצרת