Dynasty

אבשלום אליצור
רביעי 1 למאי | דקת קריאהתגובות:


עוד דפים של אבשלום אליצור:

יובל לזאב בכלר
1 למאי דקת קריאה
What’s your Mind-Body Problem Anyway?
1 למאי דקת קריאה

ועוד כותבים:

המבריח, יפתח אלוני 9 לספטמבר 6 דקות קריאה
כל הזכויות מורשות Copyleft 2019
הַדַּף - מדורת שבט לכתיבה יוצרת