קולות קוראים

יצירות כתובות - 80 שנה למלה"ח 2

קול קורא ליצירות כתובות בסימן 80 שנה למלחמת העולם השנייה, מטעם בית לוחמי הגטאות
מועד אחרון להגשה: 7/4/2020
מה לשלוח? "סיפורים קצרים, שירים ומסות בנושא שהוגדר" (כמו כן, עבודות מחקר ועוד. ראו פרטים בקישור).
פתוח לכולם.
נושא: "מלחמת העולם השנייה, השואה – משמעויותיה והשלכותיה על החברה בארץ ובעולם, קהילות בפולין, החיים בגטאות ובמחנות, התנגדות ומרד, הצלה, פרטיזנים, יהודים מצילים יהודים, השחרור, נצר אחרון, מחנות העקורים, תנועות הנוער, ההעפלה והעלייה לארץ, ניצולי השואה, קיבוץ לוחמי הגטאות, מוזאון בית לוחמי הגטאות, בני הדור השני, הנצחת השואה ועוד".
ללא דמי השתתפות.
פרס כספי יוענק לזוכים בלבד במעמד מכובד בחודש יוני 2020 בבית לוחמי הגטאות.
לפרטים מלאים יש לפתוח את הקובץ המצורף. 

נסגר ב - 07.04.2020

✓ נושא פרסים
ללא פרסומים בעיתונות
ללא אירועים פומביים