קולות קוראים


קולות מן העבר

מכון דוידסון
15.02 חיבורים | נושא פרסים
הספריה הלאומית
29.02 שירה | נושא פרסים
מדעטק חיפה
15.03 חיבורים | נושא פרסים
בית לוחמי הגטאות
07.04 נושא פרסים