אבשלום אליצור Avshalom C. Elitzur

Scientist and Philosopher

אֲתַר דִּי בֵיהּ יֶחֱדוּן רוּחִין וְנַפְשִׁין  

A site where all minds and souls rejoice

מי אני דקת קריאה
23 לאוגוסט 2019
ההרצאה הקרובה דקת קריאה 20 לאוגוסט 2019
אבשלום אליצור Avshalom C. Elitzur דקת קריאה 4 למאי 2019
مقدّمة דקת קריאה
1 למאי 2019
Maxwell's Demon by Harvey Leff and Endrew Rex דקת קריאה
1 למאי 2019
لمكافحة الانتحار 3 16 דקות קריאה
1 למאי 2019
لمكافحة الانتحار 1 29 דקות קריאה
1 למאי 2019
لمكافحة الانتحار 2 10 דקות קריאה
1 למאי 2019
استقبال ربيع عام 2011 2 דקות קריאה
1 למאי 2019
Greeting the 2011 Spring 3 דקות קריאה
1 למאי 2019
לקול פעמי אביב 2011 2 דקות קריאה
1 למאי 2019
תורת היחסות דקת קריאה
1 למאי 2019
חיזיון אחרי נפילת "חיזיון" 14 דקות קריאה
1 למאי 2019
מכתב גלוי לשגריר ספרד דקת קריאה
1 למאי 2019
תנ"ח: תנ"ך נוסח חדש 5 דקות קריאה
1 למאי 2019
Philosopy of Science Home Exam 2015 2 דקות קריאה
1 למאי 2019
ti דקת קריאה
1 למאי 2019
הצעה לחוק ביוגנטי מורחב דקת קריאה
1 למאי 2019
ביקום המתבלגן מאת ראובן קריץ דקת קריאה
1 למאי 2019
בלדה בחלום מאת שמשון מלצר 3 דקות קריאה
1 למאי 2019
How many Maxwell's demons, and where? (2011) דקת קריאה
1 למאי 2019
לזכר גד יגיל 3 דקות קריאה
1 למאי 2019
Links דקת קריאה
1 למאי 2019
הסכמות המרא דאתרא 3 דקות קריאה
1 למאי 2019
יובל לזאב בכלר דקת קריאה
1 למאי 2019
What’s your Mind-Body Problem Anyway? דקת קריאה
1 למאי 2019
ניוטון דקת קריאה
1 למאי 2019
P-Violation Manifested at the 9 דקות קריאה
1 למאי 2019
סיבת המוות: הפקרה בזדון 2 דקות קריאה
1 למאי 2019
דין פרוטה: בזק מזיקה? נזיק חזרה 2 דקות קריאה
1 למאי 2019
יש לי תיאוריה 17 דקות קריאה
1 למאי 2019
Quantum Reality דקת קריאה
1 למאי 2019
הקדמה דקת קריאה
1 למאי 2019
Selected Articles (annotated) 6 דקות קריאה
1 למאי 2019
והיה המישור לעקוב 22 דקות קריאה
1 למאי 2019
מבוא דקת קריאה
1 למאי 2019
מבוא ותוכן עניינים 4 דקות קריאה
1 למאי 2019
"דרושים" דקת קריאה
1 למאי 2019
Beauty as a Guiding Principle in Modern Physics דקת קריאה
1 למאי 2019
נאום גטיסבורג: נוסח עברי 7 דקות קריאה
1 למאי 2019
קישורים 7 דקות קריאה
1 למאי 2019
חסד בממלכת השטן 4 דקות קריאה
1 למאי 2019
המחלה שמעבר למטפורה 5 דקות קריאה
1 למאי 2019
המכונה המובילה את המדע 4 דקות קריאה
1 למאי 2019
ענק על כתפי ענקים 5 דקות קריאה
1 למאי 2019
הקדמה והבהרה דקת קריאה
1 למאי 2019
לזאת ייקרא אשה 19 דקות קריאה
1 למאי 2019
Philosophy of Science course דקת קריאה
1 למאי 2019
והיה המישור לעקוב 22 דקות קריאה
1 למאי 2019
קִישִי וקִישִיפּוֹ 10 דקות קריאה
1 למאי 2019
אש זרה 11 דקות קריאה 1 למאי 2019
קרֶק וַאק וַאוּ 3 דקות קריאה
1 למאי 2019
בר-מצווה 3 דקות קריאה
1 למאי 2019
קדיש 7 דקות קריאה
1 למאי 2019
Drumming workshop דקת קריאה
1 למאי 2019
שלמה גיורא שוהם 6 דקות קריאה
1 למאי 2019
Non-sequential behavior of the wave-function (2009) 11 דקות קריאה
1 למאי 2019
Dynasty דקת קריאה
1 למאי 2019
Quantum phenomena within a new theory of time (2005) 41 דקות קריאה
1 למאי 2019
רום לב 31 דקות קריאה
1 למאי 2019
Curriculum Vitae 27 דקות קריאה
1 למאי 2019
זמן ותודעה דקת קריאה
1 למאי 2019
Endophysics, Time, Quantum and the Subjective 2 דקות קריאה
1 למאי 2019
The Frontiers Collection דקת קריאה
1 למאי 2019
Mind and its Place in the World דקת קריאה
1 למאי 2019
Quo Vadis Quantum Mechanics? דקת קריאה
1 למאי 2019
What shall the day bring? (Russian version) דקת קריאה
1 למאי 2019
Schrodinger's Cat: Quantum versus classical world? (2003) 4 דקות קריאה
1 למאי 2019
שרדינגר עושה חיים 66 דקות קריאה 1 למאי 2019
על שמונה הבלים פוסט-מודרניסטיים 22 דקות קריאה
1 למאי 2019
טיוטת הצעה למגילת זכויות החיים 8 דקות קריאה
1 למאי 2019
בעקבות מזכרת נאמנה 51 דקות קריאה
23 לאפריל 2019