אבשלום אליצור  Avshalom C. Elitzur

Scientist and Philosopher

אֲתַר דִּי בֵיהּ יֶחֱדוּן רוּחִין וְנַפְשִׁין  

A site where all minds and souls rejoice

אבשלום אליצור

ההרצאה הקרובה 20 לאוגוסט דקת קריאה
مقدّمة
1 למאי דקת קריאה
Maxwell's Demon by Harvey Leff and Endrew Rex
1 למאי דקת קריאה
لمكافحة الانتحار 3
1 למאי 16 דקות קריאה
لمكافحة الانتحار 1
1 למאי 29 דקות קריאה
لمكافحة الانتحار 2
1 למאי 10 דקות קריאה
استقبال ربيع عام 2011
1 למאי 2 דקות קריאה
Greeting the 2011 Spring
1 למאי 3 דקות קריאה
לקול פעמי אביב 2011
1 למאי 2 דקות קריאה
תורת היחסות
1 למאי דקת קריאה
חיזיון אחרי נפילת "חיזיון" 
1 למאי 14 דקות קריאה
מכתב גלוי לשגריר ספרד
1 למאי דקת קריאה
תנ"ח: תנ"ך נוסח חדש
1 למאי 5 דקות קריאה
Philosopy of Science Home Exam 2015
1 למאי 2 דקות קריאה
ti
1 למאי דקת קריאה
הצעה לחוק ביוגנטי מורחב
1 למאי דקת קריאה
בלדה בחלום מאת שמשון מלצר
1 למאי 3 דקות קריאה
How many Maxwell's demons, and where? (2011)
1 למאי דקת קריאה
לזכר גד יגיל
1 למאי 3 דקות קריאה
Links
1 למאי דקת קריאה
הסכמות המרא דאתרא
1 למאי 3 דקות קריאה
יובל לזאב בכלר
1 למאי דקת קריאה
What’s your Mind-Body Problem Anyway?
1 למאי דקת קריאה
ניוטון
1 למאי דקת קריאה
סיבת המוות: הפקרה בזדון
1 למאי 2 דקות קריאה
יש לי תיאוריה
1 למאי 17 דקות קריאה
Quantum Reality
1 למאי דקת קריאה
הקדמה
1 למאי דקת קריאה
Selected Articles (annotated)
1 למאי 6 דקות קריאה
והיה המישור לעקוב
1 למאי 22 דקות קריאה
מבוא
1 למאי דקת קריאה
מבוא ותוכן עניינים
1 למאי 4 דקות קריאה
"דרושים"
1 למאי דקת קריאה
נאום גטיסבורג: נוסח עברי
1 למאי 7 דקות קריאה
קישורים
1 למאי 7 דקות קריאה
חסד בממלכת השטן
1 למאי 4 דקות קריאה
המחלה שמעבר למטפורה
1 למאי 5 דקות קריאה
המכונה המובילה את המדע
1 למאי 4 דקות קריאה
ענק על כתפי ענקים
1 למאי 5 דקות קריאה
הקדמה והבהרה
1 למאי דקת קריאה
לזאת ייקרא אשה
1 למאי 19 דקות קריאה
Philosophy of Science course
1 למאי דקת קריאה
והיה המישור לעקוב
1 למאי 22 דקות קריאה
קִישִי וקִישִיפּוֹ
1 למאי 10 דקות קריאה
אש זרה 1 למאי 11 דקות קריאה
קרֶק וַאק וַאוּ
1 למאי 3 דקות קריאה
בר-מצווה
1 למאי 3 דקות קריאה
קדיש
1 למאי 7 דקות קריאה
Drumming workshop
1 למאי דקת קריאה
שלמה גיורא שוהם
1 למאי 6 דקות קריאה
Non-sequential behavior of the wave-function (2009)
1 למאי 11 דקות קריאה
Dynasty
1 למאי דקת קריאה
Quantum phenomena within a new theory of time (2005)
1 למאי 41 דקות קריאה
רום לב
1 למאי 31 דקות קריאה
Curriculum Vitae
1 למאי 27 דקות קריאה
זמן ותודעה
1 למאי דקת קריאה
Endophysics, Time, Quantum and the Subjective
1 למאי 2 דקות קריאה
The Frontiers Collection
1 למאי דקת קריאה
Mind and its Place in the World
1 למאי דקת קריאה
Quo Vadis Quantum Mechanics?
1 למאי דקת קריאה
What shall the day bring? (Russian version)
1 למאי דקת קריאה
שרדינגר עושה חיים 1 למאי 66 דקות קריאה
בעקבות מזכרת נאמנה
23 לאפריל 51 דקות קריאה

כל הזכויות מורשות Copyleft 2019
הַדַּף - מדורת שבט לכתיבה יוצרת