מדעי הטבע

דיון בשאלות הפתוחות הנוגעות לזמן בפיזיקה המודרנית, בתוספת כמה תרומות מקוריות שלנו, ביניהן הוויכוח עם הוקינג ו"פרדוקס השקרן הקוונטי" שהכה מאז גלים.
המאמר הורחב פי שניים (אפריל 2009), הוגה ועודכן. 

 
מאמר לכבוד זאב בכלר, לקראת סיום. ההערות באדום הן של בכלר עצמו.   
 

בשנים האחרונות הצטבר בביתי, לגמרי במקרה, אוסף מרשים של מאובני דגים ממחצבות האבן באיזור ירושלים וחברון. מה עושים עם האוצר הזה?     

 

רק טיוטה של טיוטה. היופי הביולוגי לצורותיו - איך התפתח? מה תפקידו?  

 

לתת הרצאה כשבקהל יושב מושל סומטרה לשעבר... כך החל מסע בזמן, אל ההיסטוריה של הפיזיקה המודרנית וגם אל תולדות היישוב.